Formulario de rexistro na plataforma educativa.

Para ter acceso á plataforma educativa é necesario indicar o DNI en formato 99999999X
e a data de nacemento. Unha vez identificado ante o sistema, solicitaráselle o seu nome
e apelidos, un contrasinal e un enderezo mail.
Formulario de rexistro
Paso 1 de 2
Vídeo explicativo